شمال تهران:

فرخی یزدی – لواسان

گر درد و غم قدیم تجدید شود یا دوره ارتجاع تمدید شود بهتر که…
۱۷ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

فرخی یزدی – شمیران

از رأی شمیران غم دل افزون شد وز جعبه شوم کَن جگرها خون شد چون…
۱۷ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

ایرج میرزا – شمران

هفته ای یک شب از بهر نشاط دل تو تار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…
۱۷ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – بلوار میرداماد

بلوار میرداماد با لحظه های آزاد پنجاه سال دیگر از ما می آورد یاد د…
۱۷ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – شمیران

چنان که می دانید شمیران مال مالدارهاست. شمیران ما یک لاقباهای یقه چرکین…
۱۷ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – تپه های محمودیه

تا پشت تپه های محمودیه با دوچرخه می رویم. از آنجا تا اول امانیه…
۱۷ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – خیابان سعدآباد

خیابان سعدآباد چشم های مریم را خیره کرده است. خانم ها، با لباس ه…
۱۷ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – باغ امینی(الهیه)

کوچه پس کوچه های الهیه پر از سایه های کیف آور است. جلوی باغ امینی …
۱۷ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – بستنی فروشی ویلا(سر پل تجریش)

من در فکر برنامه شبانه و رفتن به سر پل تجریش هستم. پاتوق من و …
۱۷ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – الهیه

کوچه پس کوچه های الهیه پر از سایه های کیف آور است. جلوی باغ امینی …
۱۷ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – سر پل تجریش

من در فکر برنامه شبانه و رفتن به سر پل تجریش هستم. پاتوق من و …
۱۷ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – ایستگاه محمودیه

خانه ما نرسیده به ایستگاه محمودیه بَرِ خیابان پهلوی ست. نشانش…
۱۷ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه