جام جم، 1350

محمد علی سپانلو - جام جم

/
تو از تخت‌طاووس تا جام‌جم صاحب تخت و جامیتو از سهروردی به می…