تخت طاووس

محمد علی سپانلو - تخت طاووس

/
تو از تخت‌طاووس تا جام‌جم صاحب تخت و جامیتو از سهروردی به می…