آب منگل

محمد علی سپانلو - آب منگل

/
یک تکه آواز در گنجه چوبِ گردوی تهرانو یا کوی آصف و یا آب منگلوی…