ایرج میرزا - سرچشمه

/
اگر رفتی تو پیش از من به تهرانز قول من سلامش کن فراوانبگو …

سید محمد علی جمالزاده - سرچشمه

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…