,

محمد علی سپانلو - کوچه آصف

/
یک تکه آواز در گنجه چوبِ گردوی تهرانو یا کوی آصف و یا آب منگلوی…