کوچه درختی

محمد علی سپانلو - کوچه درختی

/
همان آفتاب است این نور وحشیکه تابیده بر گربه‌های نگهبان پاییزد…