شرق تهران:

فرخی یزدی – زندان قصر

لایق شاه بود قصر نه هر زندانی حاکم جامعه گر ملت و قانون باشد …
۱۷ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

ایرج میرزا – معینیه

هفته ای یک شب از بهر نشاط دل تو تار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…
۱۷ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

ایرج میرزا – قصر قجر

هفته ای یک شب از بهر نشاط دل تو تار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…
۱۷ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – زندان قصر

پرسیدم غلامعلی در کجا حبس است. گفت گویا در زندان قصر خدا بهتر…
۱۷ اسفند ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

بزرگ علوی – زندان قصر

یکی از زندانیان عشایر که دوره ده ساله حبسش را گذرانده بود، موقعی که…
۱۷ اسفند ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم
ورزشگاه امجدیه در دهه‌های سی و چهل خورشیدی

محمد علی سپانلو – امجدیه

عجب عمر فرسوده‌ای در صف امجدیه! چه کس بود در ازدحام سالن‌های س…
۲۱ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه
مولن رژ

محمد علی سپانلو – مولن روژ

دوی ظهر در آسیا، رادیو سیتی، مولن روژ گواراتر از عطر دوشی…
۲۱ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه
خیابان سهروردی

محمد علی سپانلو – سهروردی

تو از تخت‌طاووس تا جام‌جم صاحب تخت و جامی تو از سهروردی به میدا…
۲۱ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه
قصر فیروزه

محمد علی سپانلو – قصرفیروزه

به همراه یک قوطی آهنی رو به پایین جو رفت، همچونِ خود همسفر پر…
۲۱ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه
زندان قصر

اخوان ثالث – زندان قصر

درین زندان، برای خود هوای دیگری دارم جهان، گو بی‌صفا شو، من صفای دیگری دارم …
۴ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه
ورزشگاه امجدیه در دهه‌های سی و چهل خورشیدی

ملک الشعرا بهار – ورزشگاه امجدیه (شهید شیرودی)

خیز و با ورزش برآر این کسوت زرد از بدن ورنه چون شلتوک مسکین…
۴ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه
عمارت کلاه فرنگی و ندامتگاه قصر

احمد شاملو – زندان قصر

تا آخرین ستاره‌ شب بگذرد مرا بی‌خوف و بی‌خیال بر این بُرجِ خوف و خ…
۳ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه