نوشته‌ها

ایرج میرزا - سرچشمه

/
اگر رفتی تو پیش از من به تهرانز قول من سلامش کن فراوانبگو …

ایرج میرزا - سرتخت

/
اگر رفتی تو پیش از من به تهرانز قول من سلامش کن فراوانبگو …

ایرج میرزا - شمران

/
هفته ای یک شب از بهر نشاط دل توتار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…

ایرج میرزا - قصر قجر

/
هفته ای یک شب از بهر نشاط دل توتار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…