نوشته‌ها

شاه عبدالعظیم

فروغ فرخزاد، مسجد مفتاحیان

/
من خواب دیده ام که کسی می آید...کسی می آید...و می تواند …
شاه عبدالعظیم

فروغ فرخزاد، بخش پنج تهران

/
فاتح شدمخود را به ثبت رساندمخود را به نامی در یک شناسنامه…
میدان توپخانه، سال 1332

فروغ فرخزاد - میدان توپخانه

/
من در میان توده سازنده ای قدم به عرصه هستی نهاده امکه گرچه نان…
میدان بهمن، بزرگراه تندگویان

فروغ فرخزاد - محله کشتارگاه (نازی آباد-فرهنگسرای بهمن)

/
و مردم محله کشتارگاه که خاک باغچه هاشان هم خونی است و آب حوض…
سردر باغ ملی

فروغ فرخزاد - باغ ملی

/
چقدر باغ ملی رفتن خوب است...کسی می آید...که باغ ملی را …
میدان محمدیه (اعدام)

فروغ فرخزاد - میدان محمدیه (اعدام)

/
و من چقدر دلم می خواهدکه روی چارچرخه یحیی میان هندوانه ها و خربزه…
میدان منیریه

فروغ فرخزاد - امیریه

/
کوچه ای هست که قلب من آن رااز محله های کودکیم دزدیده است…
شاه عبدالعظیم

فروغ فرخزاد - شاه عبدالعظیم

/
علی کوچیکه...کور و کچل نیسی علی، سلامتی، چی چیت کمه؟…