بزرگ علوی - کافه لاله‌زار

/
بعدها فروغ و مادرش را در «کافه لاله‌زار» گاهی با چادر و یا بی‌چادر می‌دیدی…