نوشته‌ها

غزاله علیزاده - دزاشیب

/
از جاده قدیم به دزاشیب وارد شدند و از برابر کلانتری، خشکشویی …

غزاله علیزاده - میگون

/
دیگر ذوقی ندارم. حالا فقط می‌خوابم. خواب می‌بینم، خواب شب مهتاب …

غزاله علیزاده - خیابان فخر رازی

/
بهزاد از در بیرون رفت، خانم خیبر دستی تکان داد. سوار شدند و آسیه گف…

غزاله علیزاده - پل رومی

/
باغ بزرگی حوالی پل رومی، چمنی وسیع یک آبنمای سنگی پیچاپیچ که ب…

غزاله علیزاده - کوچه عباسی

/
ساعت پنج عصر بود باد می‌آمد از نوک شاخه‌ها برگهای زرد پرواز می…

غزاله علیزاده - مقصود بیک

/
خانه در کمرکش کوچه پیچاپیچی حوالی مقصود بیک بود بر نیمکت چوبی…

غزاله علیزاده - خیابان فروردین

/
یک هفته بعد ار افتتاح نمایشگاه پس از ظهر روزی از اواسط هفته …

غزاله علیزاده - خیابان فرهنگ

/
در طول فرهنگ، بلورفروش ها عطاری و بقالی و سبزی فروشی ها با ن…

غزاله علیزاده - خیابان حافظ

/
ابوالعلاء با چند دوست برای بار و سفره خانه دنجی دنبال جا می‌گشتند ت…