با کلیک کردن بر روی نشانه  کادری باز می‌شود که عکس، نام نویسنده / شاعر و شروع نقل قول او را درباره مکان مشخص شده نشان می‌دهد. با کلیک بر روی تصویر و یا نام نویسنده می‌توانید متن کامل نقل قول و تصویری از آن مکان را ببینید. برای راحتی کار، نقشه را بزرگ کنید.