اطلاعات نویسندگان و شاعران

نام شاعر یا نویسنده تاریخ تولد تاریخ وفات شهر تولد شهر وفات آثار مورد بررسی
ایرج میرزا۱۲۵۱۱۳۰۴تبریزتهراندیوان اشعار
عارف قزوینی۱۲۶۱۱۳۱۲قزوینهمدانتصنیف‌ها
ملک الشعرا بهار۱۲۶۵۱۳۳۰مشهدتهراندیوان اشعار
ابوالقاسم لاهوتی۱۲۶۰۱۳۳۶کرمانشاهتاجیکستاندیوان اشعار
محمد علی جمالزاده۱۲۷۴۱۳۷۶اصفهانسوییسیکی‌بود یکی نبود، تلخ و شیرین، سر و ته یک کرباس
صادق هدایت۱۲۸۱۱۳۳۰تهرانپاریسزنده به گور، سه قطره خون
سید مرتضی مشفق کاظمی۱۲۸۱۱۳۵۶تهرانپاریستهران مخوف
فرخی یزدی۱۲۸۶۱۳۱۸یزدتهراندیوان اشعار
جلال آل احمد۱۳۰۲۱۳۴۸تهرانگیلاندید و بازدید عید، زن زیادی، پنج داستان، سه تار، نفرین زمین، مدیر مدرسه، نون والقلم
احمد شاملو۱۳۰۴۱۳۷۹تهرانتهراندیوان اشعار
فریدون مشیری۱۳۰۵۱۳۷۹تهرانتهرانسه دفتر، ابر و کوچه، لحظه‌ها و احساس‌ها
سیمین بهبهانی۱۳۰۶۱۳۹۳تهرانتهراندیوان اشعار
اخوان ثالث۱۳۰۷۱۳۶۹مشهدتهرانمجموعه آثار
سهراب سپهری۱۳۰۷۱۳۵۹کاشانتهرانهشت کتاب
نصرت رحمانی۱۳۰۸۱۳۷۹تهرانرشتکوچ و کویر، ترمه، میعاد در لجن، حریق باد، شمشیر معشوقه قلم، پیاله دور دگر زد، بیوه سیاه و ۷شعر از تازه‌ها
ع. م. آزاد۱۳۱۲۱۳۸۴تهران؟ تهرانپاییز
فروغ فرخزاد۱۳۱۳۱۳۴۵تهرانتهراندیوان اشعار
حمید مصدق۱۳۱۸۱۳۷۷شهرضاتهراندرفش کاویان، دررهگذار باد، آبی خاکستری سیاه، گیرم که آب رفته به جوی آید…، با خویشتن نشستن در خود شکستن، من با بطالت پدر هرگز بیعت نمی‌کنم،‌ای کاش شوکران، از جدایی‌ها (دودفتر)، آیا چه کسی تو را از مهربان شدن با من مایوس می‌کند، اشارات، سال‌های صبوری
صمد بهرنگی۱۳۱۸۱۳۴۷تبریزتبریزقصه‌های صمد بهرنگی
گلی ترقی۱۳۱۸تهرانجایی دیگر، خاطره‌های پراکنده
احمدرضا احمدی۱۳۱۹کرمانشعر‌ها و یادهای دفترهای کاهی
سپانلو۱۳۱۹تهرانژالیزیانا، قایق‌سواری در تهران، منظومه تهران
ایرج جنتی عطایی۱۳۲۵مشهدزمزمه‌های یک شب سی‌ساله
عمران صلاحی۱۳۲۵۱۳۸۵تهرانتهرانگریه در آب، ایستگاه بین راه، هفدهم، سال‌های دور
قیصر امین‌پور۱۳۳۸۱۳۸۶گتوند شوشترتهراندیوان اشعار