خانی آباد

جلال آل احمد - خانی آباد

/
هاجر پول خرد داشت و می توانست در توپخانه اتوبوس بنشیند و خانی آباد پیاده…