دروازه قزوین

بزرگ علوی - دروازه قزوین

/
خواب دیدم که چشم‌هایم می‌درخشد، مثل این که دو نورافکن اتومبی…
دروازه قزوین

مرتضی مشفق کاظمی - دروازه قزوین

/
جواد و مادرش در کوچه پشت خیابان جلیل آباد منزل گرفته و چون هر روز…