میدان بهمن، بزرگراه تندگویان

صمد بهرنگی - نازی آباد

/
جنوب محله ی آدم های بی چیز و گرسنه است و شمال محله اعیان و پ…
میدان بهمن، بزرگراه تندگویان

فروغ فرخزاد - محله کشتارگاه (نازی آباد-فرهنگسرای بهمن)

/
و مردم محله کشتارگاه که خاک باغچه هاشان هم خونی است و آب حوض…