نمایی از شهر دماوند

ملک الشعرا بهار - شهر دماوند

/
در جرایدشان یکی بنگر که از سر تا به بن یا به دونان مرحبایی یا…
دماوند اثر کمال الملک

صادق هدایت - شهر دماوند

/
امروز صبح وقتی که خداد می خواست برود به شهر دماوند لاله روی همین …