ایستگاه هفتم تله‌کابین توچال

فریدون مشیری - توچال

/
می‌وزد باد سردی از توچال در سکوتی عمیق و رویا خیز برف و مهتا…