عمارت کلاه فرنگی و ندامتگاه قصر

فرخی یزدی - زندان قصر

/
لایق شاه بود قصر نه هر زندانی حاکم جامعه گر ملت و قانون باشد …
عمارت کلاه فرنگی و ندامتگاه قصر

سید محمد علی جمالزاده - زندان قصر

/
پرسیدم غلامعلی در کجا حبس است. گفت گویا در زندان قصر خدا بهتر…
عمارت کلاه فرنگی و ندامتگاه قصر

بزرگ علوی - زندان قصر

/
یکی از زندانیان عشایر که دوره ده ساله حبسش را گذرانده بود، موقعی که…
زندان قصر

اخوان ثالث - زندان قصر

/
درین زندان، برای خود هوای دیگری دارم جهان، گو بی‌صفا شو، من صفای دیگری دارم …
عمارت کلاه فرنگی و ندامتگاه قصر

احمد شاملو - زندان قصر

/
تا آخرین ستاره‌ شب بگذرد مرا بی‌خوف و بی‌خیال بر این بُرجِ خوف و خ…