آرامگاه ظهیرالدوله

جلال آل احمد - امامزاده قاسم

/
بیش از سه روز نتوانستند امام زاده قاسم بمانند. هاجر صبح روز …