اوين

محمد علی سپانلو - اوین

/
سر شهر اوین تا به درّوس و چیذر ته شهر بین جوادیه و نازی آباد امی…
اوین

سید محمد علی جمالزاده - اوین

/
تک و تنها عصا به دست و کوله بار به دوش راه افتادم. نقشه‌ام این بود…