باغ فردوس

گلی ترقی - باغ فردوس

/
می گویم من و پسردایی هایم و چند تا از گل های شیراز بعداز ظهر…
باغ فردوس

گلی ترقی - کافه باغ فردوس

/
ملاقات های بعدی در جایی دنج تر بود. در کافه باغ فردوس، پاتوق ج…
باغ فردوس

بزرگ علوی - باغ فردوس

/
شب‌ها را کوکب در کوچه‌های اطراف باغ فردوس می‌گذراند. از سینما تمدن…
باغ فردوس

محمد علی سپانلو - باغ فردوس

/
قایق سوار بودیم در ایستگاه آب بالای نهرها در کوچه باغ تجریش …