بيمارستان مسيح دانشوري

جلال آل احمد - آسایشگاه شاه آباد (بیمارستان مسیح دانشوری)

/
روز‌ها دکان بودم و شب‌ها می‌رفتم خانه شاطر عباس تا خبر شدم یکی…