گلی ترقی - سر پل تجریش

/
من در فکر برنامه شبانه و رفتن به سر پل تجریش هستم. پاتوق من و …