دزاشیب

غزاله علیزاده - دزاشیب

/
از جاده قدیم به دزاشیب وارد شدند و از برابر کلانتری، خشکشویی …
حمام

سیمین دانشور - خیابان بوعلی

/
کلاهک موشک عراقی در تجریش در کوچه فردوسی جدا شده- خود راکت ی…
دزاشیب

احمدرضا احمدی - دزاشیب

/
ما در دزاشیب شمیران از قنات آب می‌کشیدیم. آب را سر سفره می‌آوردیم. ما بچه‌ه…