حسینیه فرمانیه

سید محمد علی جمالزاده - رستم آباد (فرمانیه)

/
نزدیک‌های ظهر بود که وارد قریه رستم آباد شدم. گرمای فراوانی خورده…