شمیران، قلهک

ملک الشعرا بهار - قلهک

/
یک روز دگر به قلهکش بردم از شهر، در آن هوای جان‌پرور جمعیت بو…
قلهک

سید محمد علی جمالزاده - قلهک

/
کم کم به قلهک رسیده بودیم. هرطور بود از خجالت همسفر محبوب و مهرب…