میدان ونک

گلی ترقی - هتل شرایتون(هتل هما)

/
چمدانم را می گیرم و به سرعت خودم را به خارج از محوطه فرودگاه م…
میدان ونک

محمد علی سپانلو - ونک

/
قایق سوار بودیم در ایستگاه آب بالای نهرها در کوچه باغ تجریش …
میدان ونک

گلی ترقی - میدان ونک

/
راه می‌افتیم و تا میدان ونک آهسته مثل مورچه می‌رویم. گاهی وقت…