چيذر

محمد علی سپانلو - چیذر

/
سر شهر اوین تا به درّوس و چیذر ته شهر بین جوادیه و نازی آباد امی…
امامزاده اسماعیل چیذر

سید محمد علی جمالزاده - چیذر

/
با سرفرازی تمام می گویم که بحمدالله مطابق نقشه ای که کشیده بودیم…