شمس العماره

جلال آل احمد - شمس العماره

/
زیره چی همانطور از پیاده رو ناصرخسرو به زحمت به سمت بالا می‌رفت و …