فرودگاه بین‌المللی مهرآباد

فرخی یزدی - کن

/
از رأی شمیران غم دل افزون شد وز جعبه شوم کَن جگرها خون شد چون ن…
دره فرحزاد

سید محمد علی جمالزاده - فرحزاد

/
تک و تنها عصا به دست و کوله بار به دوش راه افتادم. نقشه‌ام این بود…
فرودگاه بین‌المللی مهرآباد

گلی ترقی - فرودگاه مهرآباد

/
فرودگاه مهرآباد، پرواز شماره ۷۲۹، ایرفرانس دو بعد از نیمع شب ی…
فرودگاه بین‌المللی مهرآباد

احمد شاملو - میدان تیر چیتگر

/
آنچه به دید می‌آید و آنچه به دیده می‌گذرد. آنجا که سپاهیا…