دره فرحزاد

سید محمد علی جمالزاده - فرحزاد

/
تک و تنها عصا به دست و کوله بار به دوش راه افتادم. نقشه‌ام این بود…