احمد شاملو - میدان تیر چیتگر

/
آنچه به دید می‌آید و آنچه به دیده می‌گذرد. آنجا که سپاهیا…