محله پسته بک

جلال آل احمد - باغ پسته بک

/
در ده که داس زدن روزانه‌اش کمر پرمدعا‌ترین میدان دارهای زورخانه باغ پسته بک را …