محمد علی سپانلو - پامنار

/
محله ها جا عوض می کنند پامنار به پاریس می آید نواب به …