سید محمد علی جمالزاده - پاچنار

/
در نزدیکی میدان کاه فروشها بیوه زن بی کس و کار بیچاره پنجاه و …