گلی ترقی - تالار فرهنگ

/
گل های شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ رو…