تخت طاووس

محمد علی سپانلو - تخت طاووس

/
تو از تخت‌طاووس تا جام‌جم صاحب تخت و جامی تو از سهروردی به می…