پل حافظ

غزاله علیزاده - خیابان حافظ

/
ابوالعلاء با چند دوست برای بار و سفره خانه دنجی دنبال جا می‌گشتند ت…
پل حافظ

محمد علی سپانلو - خیابان حافظ

/
خیابان مواج حافظ که با وزن مستفعلن در فراز و نشیب است و پل‌…