بلوار کشاورز (الیزابت دوم)

گلی ترقی - چهارراه پهلوی

/
می دانم که دیر شده ولی نگران نیستم. تا سر چهارراه پهلوی سلانه …
بلوار کشاورز (الیزابت دوم)

گلی ترقی - نهر کرج

/
سوار ماشین دایی سرهنگ هستیم. مادر و زن دایی جلو نشسته اند و …
بلوار کشاورز (الیزابت دوم)

گلی ترقی - خیابان پهلوی (ولیعصر)

/
فرار می کنم از در دبیرستان بیرون می زنم و خودم را به خیابان پهل…
بلوار کشاورز (الیزابت دوم)

گلی ترقی - ساندویج فروشی آندره

/
پیداست که خیال خانه رفتن ندارد. عاشق خیابان گردی است. تا ساندویچ …
چهارراه ولیعصر

محمد علی سپانلو - چهارراه ولیعصر

/
سر مقطع پهلوی، چارراه مصدق، ولی عصر (با حفظ هر گونه تغییر پس از این) …
خیابان ولیعصر (پهلوی)

سید محمد علی جمالزاده - خیابان پهلوی (ولیعصر)

/
یک روز تابستانی دیگر هم یادم است که هوای تهران جهنم شده بود و ن…

احمدرضا احمدی - رستوران لئون

/
رستوران لئون در میدان فردوسی نزدیک خیابان ویلا خاویار داشت. یک …
بیمارستان پارس

احمدرضا احمدی - بیمارستان پارس

/
ما که به بیمارستان رفتیم مرخص شده بود. سبد حصیری برده بودیم …
بلوار کشاورز (الیزابت دوم)

احمدرضا احمدی - بلوار کشاورز

/
من تسلیم تیرگی‌های جهان نمی‌شدم. دیگر زود و چابک جهان را آرای…