بلوار کشاورز (الیزابت دوم)

گلی ترقی - نهر کرج

/
سوار ماشین دایی سرهنگ هستیم. مادر و زن دایی جلو نشسته اند و …

احمدرضا احمدی - رستوران لئون

/
رستوران لئون در میدان فردوسی نزدیک خیابان ویلا خاویار داشت. یک …
بیمارستان پارس

احمدرضا احمدی - بیمارستان پارس

/
ما که به بیمارستان رفتیم مرخص شده بود. سبد حصیری برده بودیم …
بلوار کشاورز (الیزابت دوم)

احمدرضا احمدی - بلوار کشاورز

/
من تسلیم تیرگی‌های جهان نمی‌شدم. دیگر زود و چابک جهان را آرای…