سردر باغ ملی

سید محمد علی جمالزاده - باغ ملی

/
آن روز مادر زهره کار را تعطیل ساخه دخترک خود را اولین بار به …
سردر باغ ملی

غزاله علیزاده - باغ ملی

/
عصرها یکی دو ساعت در باغ ملی می‌نشست، با پیرمردها حرف می‌زد و شعرهای…
نمای درونی سردر باغ ملی از میدان مشق

سیمین بهبهانی - باغ ملی

/
خانه طفلیم دبستانم یادگاران خاطرآرا هست همت آباد و باغ ملی و ار…
سردر باغ ملی

فروغ فرخزاد - باغ ملی

/
چقدر باغ ملی رفتن خوب است... کسی می آید... که باغ ملی را …