ایرج میرزا - سرچشمه

/
اگر رفتی تو پیش از من به تهران ز قول من سلامش کن فراوان بگو …

سید محمد علی جمالزاده - سرچشمه

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…