سید محمد علی جمالزاده - فیشرآباد

/
امروز درست نه روز است که در محله فیشرآباد ولوله افتاده است. چه خبر است خان…

غزاله علیزاده - فیشر آباد

/
دوری زدند به فیشر آباد وارد شدند، اواسط خیابان برابر بنایی ب…