میدان گمرک

محمد علی سپانلو - میدان و مجسمه رازی

/
باز باران می‌بارد بر شهر روی آتش سوزی در گذر خاموشان سرد…