غزاله علیزاده - هتل کنتینانتال (لاله)

/
تاکسی نسترن مقابل ورودی مهمانسرای کنتینانتال ایستاد و دختر کرا…