خیابان چراغ گاز، تهران قدیم

محمد علی سپانلو - چراغ گاز

/
چراغ گاز به پیچ نهفته می‌چرخد طبیب رازی! راهی نمانده تا بیمار …