غزاله علیزاده - کوچه عباسی

/
ساعت پنج عصر بود باد می‌آمد از نوک شاخه‌ها برگهای زرد پرواز می…