نوشته‌ها

زندان موقت شهربانی
منزل شاملو

احمد شاملو - خانه

/
دیرگاهی‌ست که دستی بداندیش دروازه‌ کوتاهِ خانه‌ ما را نکوفته است.…
عمارت کلاه فرنگی و ندامتگاه قصر

احمد شاملو - میدان تیر چیتگر

/
آنچه به دید می‌آید و آنچه به دیده می‌گذرد. آنجا که سپاهیا…
عمارت کلاه فرنگی و ندامتگاه قصر

احمد شاملو - زندان قصر

/
تا آخرین ستاره‌ شب بگذرد مرا بی‌خوف و بی‌خیال بر این بُرجِ خوف و خ…